Dopravní výchova

30.11.2016 11:31

Ve středu 30.11. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastní v rámci výuky dopravní výchovy  teoretického bloku s lektorem dopravní výchovy. Po tomto "školení" bude v dubnu následovat praktické ověřování získaných vědomostí na dopravním hřišti. Žáci, kteří uspějí při závěrečných testech pak získají osvědčení v podobě průkazu cyklisty.   

PM