Ochutnávka luštěninových pomazánek

30.11.2016 13:14

Věděli jste, že rok 2016 byl valným shromážděním OSN vyhlášen za mezinárodní rok luštěnin ? V souvislosti s touto skutečností paní kuchařky pro rodiče připravily ochutnávku luštěninových pomazánek. Tato ochutnávka proběhne ve středu 30.11. společně s odpoledním vánočním tvořením v MŠ.  Více o mezinárodním dni luštěnin si můžete přečíst v článku v sekci "Školní jídelna - informace".