Průkaz malého cyklisty

16.01.2015 14:21

V pátek 16.1.  žáci  4. a 5. ročníku absolvují teoretickou část přípravy v rámci výuky dopravní výchovy, jejímž cílem je nejen získání průkazu cyklisty, ale především samotná bezpečnost dětí v silničním provozu. Následovat bude praktická část na školním dopravním hřišti, která proběhne na jaře. Školitelem je pan Radim Česnek, pracovník oddělení dopravy OÚPSŘaD MěÚ Vsetín.