Rozloučení s předškoláky, 11. - 12.6.2015

11.06.2015 07:09

Ve čtvrtek 11.6.2015 je pro všechny děti z MŠ připravené dopoledne plné her a soutěží na školním hřišti. V odpoledních hodinách jsou pro dět připraveny další aktivity : výtvarné tvoření, vycházka k Juříčkovému mlýnu, opékání špekáčků, prohlídka noční školy, pohádka, přespání v MŠ. Následující den, v pátek 12.6.2015 budou naši předškoláci slavnostně pasováni na školáky. Nebude chybět ani malá oslava s občerstvením.