Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014

29.08.2013 10:07

Jistě nikomu neuniklo, že naše Základní a Mateřská škola v Leskovci se oblékla do zcela nového kabátu. Po rozsáhlé rekonstrukci, kdy došlo k zateplení a obnově fasády, výměně oken, opravám teras, svodů a mnoha dalším úpravám, které možná nejsou na první pohled patrné, čeká na děti zcela jiná škola, než jakou opouštěly na konci června.

V pondělí 2. září tedy zahájíme nový školní rok, tentokrát s letopočty 2013/2014. Na toto slavnostní zahájení, které proběhne za účasti paní starostky a pana místostarosty Leskovce, zastupitelů obce, zástupců stavební firmy a dalších  hostů,  bychom rádi pozvali kromě žáků ( s těmi počítáme jaksi samozřejmě ) také jejich rodiče a širokou veřejnost. Začátek se bude konat od 7.30 hodin v prostorách školního hřiště, v případě nepříznivého počasí pak v  tělocvičně školy. 

 

Všechny tímto srdečně zve

 

Pavel Mičunek, ředitel školy